Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 961

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przesmyki

15.09.2023

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Przesmyki

W SPRAWIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY PRZESMYKI NA LATA 2023-2038”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), a także z uwagi na art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385) Wójt Gminy Przesmyki zawiadamia, że od 15 września do 6 października 2023r., będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt dokumentu strategicznego:

„AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY PRZESMYKI NA LATA 2023-2038”

Projekt założeń będzie do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.przesmyki.pl ; Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przesmyki.pl, oraz w siedzibie gminy przy ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, w godzinach urzędowania, pokój nr 8 .

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia
i uwagi do projektu założeń w trakcie jego wyłożenia, to jest od 15 września do 6 października 2023r  (21 dni)

Uwagi należy składać:

w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,

w postaci elektronicznej na adres: ugglazewska@przesmyki.pl,

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, w godzinach urzędowania, w pokoju nr 8

Osoba do kontaktu: Dorota Głażewska

za pośrednictwem platformy ePUAP htpp://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Gminy /ugprzesmyki/skrytka )

Informacje zawarte w uwagach zostaną wykorzystane do ewentualnych korekt projektu planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przesmyki.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Skolimowski

 

Projekt założeń Przesmyki

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Zalewski</strong></p>

Marek Zalewski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 16:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.