Logo Gmina Przesmyki

Ochrona Środowiska

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek bankowy BS Łosice o/Przesmyki nr 87 8038 0007 0030 8294 2000 0190

 

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów na 2021 r. GMINA PRZESMYKI

> Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2020 r. GMINA PRZESMYKI

> Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2019 r. GMINA PRZESMYKI

Do pobrania: INFORMACJA - prawidłowe segregowanie odpadów

Do pobrania: Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. odbioru odpadów z terenu Gminy Przesmyki

> Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

> Ogłoszenie Wójta Gminy Przesmyki - dot. wycinki dzew lub krzewów

 

KAMPANIA INFORMACYJNA związana z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami

Plakat - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 

UCHWAŁA NR XX/128/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Do pobrania: DEKLARACJA - do wydruku

Do pobrania: OŚWIADCZENIE - do wydruku

UCHWAŁA NR XX/127/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

UCHWAŁA NR XIX/121/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/120/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki

UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XVI/128/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

 

Demontaż eternitu  

Do pobrania: PROGRAM USUWANIA AZBESTU

 

Co dalej z AZBESTEM?

Zdjęcie przedstawiające prezydium konferencji  

 

Dnia 26.04.2013r. w siedzibie Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się azbestowa konferencja prasowa.

Do pobrania: Informacja prasowa

Do pobrania: PREZENTACJA - Gmina Przesmyki

Do pobrania: GALERIA - konferencja

 

Dofinansowanie WFOŚiGW ( 16.11.2012 r. )

LOGO WFOŚiGW  

 

W ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Przesmyki pozyskała na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody 10500,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W maju 2012 roku na zlecenie Urzędu Gminy została wykonana ekspertyza dendrologiczna 5 szt. drzew - pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Przesmyki. Koszt inwentaryzacji wyniósł 2 000,00zł. Wykonanie ekspertyzy dało możliwość starania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabiegi pielęgnacyjne tych cennych przyrodniczo drzew. Konkurs przeznaczony był dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Gmina Przesmyki zgodnie z regulaminem konkursu ubiegała się o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie naszej gminy.

Do pobrania: OGŁOSZENIE - dofinansowanie WFOŚiGW

 

Dofinansowanie WFOŚiGW ( 07.07.2017r. )

 

Tablica promocyjna

Zakup łodzi ratunkowej z silnikiem zaburtowym dla OSP Przesmyki w ramach projektu pn. "Podniesienie sprawności jednostki OSP Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem dla specjalistycznych grup" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29 520,00 zł

 

Wszystko, co powinnyśmy wiedzieć o opłacie produktowej - artykuł dla przedsiębiorców

Gragika - Odpady opakowaniuowe i poużytkowe  

 

Opłata produktowa ma zmotywować przedsiębiorców do zapewniania recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych, dlatego jest ważnym elementem systemu gospodarowania odpadami. Przyczynia się w ten sposób do ograniczania ich ilości, a tym samym – poprawy stanu środowiska naturalnego. Pamiętając o zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym o konieczności racjonalnego wykorzystania surowców, warto dowiedzieć się więcej na temat opłaty produktowej.

Do pobrania: INFORMACJA - opłata produktowa

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.