Logo Gmina Przesmyki

Bezpieczeństwo

Komisariaty Policji

TELEFONY ALARMOWE: 997 oraz 112

Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66
tel. (25) 643 26 20
e-mail kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
zapraszamy na naszą stronę: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsi/

Oficer Dyżurny
(25) 643 23 60
(25) 643 26 17
fax (25) 643 22 01

Telefon zaufania KWP z/s w Radomiu bezpłatna infolinia   800 191 902

 

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice
tel. (83) 359 72 60
e-mail kpp.losice@mazowiecka.policja.gov.pl
zapraszamy na naszą stronę: http://bip.losice.kpp.policja.gov.pl/

 

Komisariat Policji w Mordach, ul. Kilińskiego 5, 08-140 Mordy
tel. (25) 643 27 80 lub 519 035 511     Komendant kom. Karol Stefaniuk
tel. 696 497 230     Dzielnicowy asp. szt. Marek Strzałkowski

Punkt przyjęć interesantów - Gmina Przesmyki
GOPS w Przesmykach
ul. 11 Listopada 5
środa w godz. 10:00 - 12:00

 

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Grafika Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na To wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia!

Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest realizowany od 1 lipca 2016 r. Mapa jest interaktywnym narzędziem, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
- w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Dostęp do interaktywnej mapy odbywa się poprzez link: GEOPORTAL

Aby skorzystać z możliwości dodania na mapie miejsca zagrożonego konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego zapisów. Poprzez przyciśniecie ikony „zgadzam się”

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

 

Seniorze - to apel o ostrożność!

Plakat Nie daj się okraść

Seniorzy stają się notorycznym celem przestępców, którzy wykorzystując ufność i samotność starszych osób, dokonują wyłudzeń posiadanych oszczędności oraz danych osobowych.

> Dowiedz się jak nie stać się ofiarą (pełna treść artykułu)

 

Przeciwdziałanie włamaniom

Logo Policja Mazowsze  

Każdego roku w okresie jesienno – zimowym na terenie województwa mazowieckiego odnotowujemy wzrost przestępstw kradzieży z włamaniem do domów, mieszkań, piwnic, domków letniskowych oraz obiektów handlowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec, gdyby obiekty te były właściwie zabezpieczone. 

Dlatego też apelujemy o:
- wyposażenie drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki patentowe posiadające atesty;
- zadbanie o to aby zawsze działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi – (włamywacz unika miejsc oświetlonych);
- zamykanie wszystkich drzwi i okien, gdy wychodzimy z domu;
- nie zostawianie kluczy w „dobrych schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi);
- zamykanie okienek piwnicznych i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do domu;
- zamykanie drzwi na klucz nawet wtedy, gdy wychodzimy z domu nawet na krótko, po listy do skrzynki czy wyrzucić śmieci);
- unikanie przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. (Takie „dobre schowki” jak szafa, doniczka z kwiatami, książka czy cukiernica są dobrze znane włamywaczom i penetrowane w pierwszej kolejności);
- zapisywanie numerów fabrycznych wartościowych przedmiotów (magnetowid, DVD, komputer, telewizor, kamera itp.) – w przypadku kradzieży zwiększy to szansę na ich odzyskanie;
- dzwonienie na Policję, kiedy zauważymy niepokojące sytuacje, w miejscu zamieszkania, na klatce schodowej, na ulicy bądź na parkingu.

PAMIĘTAJMY!
Nie dajmy żadnych szans włamywaczom, właściwie zabezpieczmy swoje mieszkanie, dom. Aż 70% sprawców włamań daje się odstraszyć dzięki całkiem prostym działaniom. 

 

Do pobrania:

List intencyjny

Bezpieczny dom i mieszkanie

Bezpieczny obiekt handlowy

 

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

PLAKAT Kieszonkowcy  

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!
Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości.
Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze...

Jak przeciwdziałać przykrym konsekwencjom utraty dokumentów?
Wystarczy zgłosić się do swojego banku (lub do dowolnego, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów także przez osoby, które nie są klientami żadnego banku aktualna lista tych banków znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl) i zastrzec numery seryjne utraconych dokumentów. Informacje są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu (m.in. do Poczty Polskiej, operatorów telefonii komórkowej, czy agencji pośrednictwa nieruchomościami)!

Należy zastrzegać wszystkie wymienione poniżej utracone dokumenty:
- dowód osobisty,
- paszport,
- prawo jazdy,
- książeczka marynarska,
- książeczka wojskowa,
- karty pobytu,
- karty płatnicze,
- dowody rejestracyjne.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4.000 dokumentów!
Nie ma znaczenia, czy utrata nastąpiła w wyniku zgubienia lub kradzieży. Nie ma też różnicy czy poszkodowana osoba jest klientem jakiegokolwiek banku czy też nigdy nim nie była. Nie ma przecież żadnej pewności, czy utracony dokument zostanie wykorzystany przez przestępców czy nie. Koniecznie trzeba się zabezpieczyć:

"Powinniśmy głośno mówić o konieczności zgłaszania faktu kradzieży dokumentów. Najlepiej, aby zgłaszać to zarówno w banku, jak i na policji. To z pewnością pozwoli na wyeliminowanie wielu prób wyłudzeń i oszustw, uchroni też nas przez wymiernymi stratami."
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji
Warszawa 16 lipca 2007 r.

 

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).
  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
  • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
  • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  1. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
  • informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

 

Do pobrania:

INFORMATOR - Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów

PLAKAT systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

ULOTKA systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Zalewski</strong></p>

Marek Zalewski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 16:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.