Logo Gmina Przesmyki

OSP

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Przesmyki

Zdjęcie OSP  

 

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy - angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne.

Aktualnie na terenie gminy Przesmyki działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 5 są wyposażone w samochody pożarnicze. OSP Przesmyki włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG)

Jednostki OSP z terenu Gminy Przesmyki:

OSP Przesmyki – jednostka typu S1  
Rok założenia 1917.
Adres: ul. 1 Maja 1, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 33.
Marek Pniewski – Prezes

OSP Łysów – jednostka typu S1  
Rok założenia 1927.
Adres: Łysów 27, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 26.
Grzegorz Wierzchowski – Prezes

OSP Dąbrowa – jednostka typu S1  
Rok założenia 1948.
Adres: Dąbrowa 130, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 21.
Arkadiusz Chibowski– Prezes

OSP Kamianki Lackie – jednostka typu S1  
Rok założenia 1957.
Adres: Kamianki Lackie 67, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 21.
Andrzej Konstantynowicz – Prezes

OSP Kukawki – jednostka typu S1  
Rok założenia 1965.
Adres: Kukawki 24, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 17.
Andrzej Bugaj – Prezes

OSP Pniewiski – jednostka typu M1  
Rok założenia 1968.
Adres: Pniewiski 44, 08-109 Przesmyki
Liczba członków zwyczajnych: 7.
Dariusz Paczuski – Prezes

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW GMINY PRZESMYKI

Dnia 7 maja 2017 r. w Przesmykach odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, nadania sztandarów dla sześciu jednostek z: OSP Przesmyki, OSP Dąbrowa, OSP Łysów, OSP Kamianki Lackie, OSP Kukawki, OSP Pniewiski oraz przekazania samochodów strażackich dla jednostek z OSP Przesmyki, Kamianki Lackie i OSP Kukawki.

W uroczystości udział wzięli: Ks Andrzej Biernat – Kapelan Diecezjalny, ks. Marek Chomiuk Kapelan powiatowy strażaków, ks. Krzysztof Jaszczuk proboszcz Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach wraz z wikariuszem ks. Paweł Kobiałka, ks. Andrzej Witerski proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie, administrator ks. Antoni Klukowski Parafii p.w. Św. Stanisława Męczennika w Knychówku, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Antoni Jan Tarczyński, Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Stefan Todorski, Starosta Siedlecki i Prezes ZOP ZOSP RP dh Dariusz Stopa, Członek ZOP ZOSP RP dh Mirosław Bieniek, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego dh Rafał Dmowski, Przedstwiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Lisiecki, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Waldemar Rostek, wójtowie z zaprzyjaźnionych Gmin, Radni Rady Gminy Przesmyki, Sołtysi Sołectw Gminy Przesmyki, zaproszeni goście, strażacy, poczty sztandarowe zaproszonych jednostek OSP oraz delegacja strażaków z Niemiec z Powiatu Oberhavel, z którymi od 11 lat współpracuje powiat siedlecki.

Dowódcą uroczystości był mł. asp. Dawid Próżanin z PSP w Siedlcach a prowadzącym Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego dh Adam Dziura.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji strażaków, celebrowana pod przewodnictwem Kapelana Diecezjalnego księdza Andrzeja Biernata, podczas której dokonano poświęcenia sześciu nowych sztandarów ufundowanych przez społeczeństwo jako symbol uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie.

Po mszy na placu przed strażnicą rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego odbyło się:
1. Złożenie meldunku Prezesowi ZOG ZOSP RP dh Andrzejowi Skolimowskiemu.
2. Przegląd pododdziałów.
3. Podniesienie flagi państwowej na maszt.
4. Powitanie wszystkich obecnych oraz odczytanie rysu historycznego OSP Przesmyki.
5. Odczytanie sześciu Aktów nadania sztandarów dla jednostek OSP z terenu Gminy Przesmyki przez Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandarów dh Krzysztofa Michalaka, połączone z wbiciem gwoździ w drzewiec sztandaru i tablo przez fundatorów i zaproszonych gości. Przekazanie sztandarów i ich prezentacja.
6. Odczytanie rysów historycznych poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Przesmyki.
7. Wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.
8. Przemówienia gości, odczytanie listów gratulacyjnych, wręczenie upominków.
9. Poświęcenie samochodów strażackich przez Proboszcza Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie ks. Andrzeja Witerskiego i przekazanie samochodów strażackich dla jednostek z: OSP w Przesmykach, OSP w Kamiankach Lackich i OSP w Kukawkach.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą nr 283/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r odznaczyło ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP:
- Ochotniczą Straż Pożarną w Przesmykach
- Prezesa ZOG ZOSP w Przesmykach dh Andrzeja Skolimowskiego

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska odznaczyła MEDALEM PAMIĄTKOWYM „PRO MASOVIA” Ochotniczą Straż Pożarną W PRZESMYACH oraz wręczyła dyplomy uznania dla 10 druhów: Nasiłowskiego Tadeusza, Lipińskiego Tadeusza, Dmowskiego Edwarda, Pniewskiego Marka, Skolimowskiego Jana, Krzymowskiego Jarosława, Przestrzelskiego Andrzeja, Kamińskiego Bogdana, Dmowskiego Jerzego, Paprockiego Józefa.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Uchwałą nr 5/2017 z dnia 21 marca 2017r nadało:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla 16 druhów: Zenona Skolimowskiego z OSP Kukawki, Wiesława Toczyskiego Komendanta Gminnego ZG ZOSP w Przesmykach, Tadeusza Nasiłowskiego z OSP Przesmyki, Tadeusza Lipińskiego z OSP Przesmyki, Mieczysława Sujkowskiego z OSP Przesmyki, Józefa Sarnowca z OSP Pniewiski, Franciszka Olędzkiego z OSP Kukawki, Franciszka Sarnowca z OSP Kukawki, Eugeniusza Kukawskiego z OSP Kukawki, Edwarda Sarnowca z OSP Pniewiski, Edwarda Dmowskiego z OSP Przesmyki, Daniela Lipińskiego z OSP Pniewiski, Czesława Tkacza z OSP Pniewiski, Antoniego Skolimowskiego z OSP Kukawki, Antoniego Paczuskiego z OSP Pniewiski, Andrzeja Konstantynowicza z OSP Kamianki Lackie.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla 16 druhów: Zbigniewa Niedźwiedzia z OSP Dąbrowa, Wojciecha Tarapata z OSP Łysów, Wiesława Szakoła z OSP Łysów, Stanisława Pniewskiego z OSP Kukawki, Michała Tarapata z OSP Łysów, Marka Pniwskiego z OSP Przesmyki, Kazimierza Olędzkiego z OSP Kukawki, Jerzego Dmowskiego z OSP Przesmyki, Jarosława Krzymowskiego z OSP Przesmyki, Jana Głuchowskiego z OSP Kukawki, Jana Skolimowskiego z OSP Przesmyki, Bogdana Kamińskiego z OSP Przesmyki, Antoniego Górskiego z OSP Kukawki, Antoniego Kołtuniaka z OSP Dąbrowa, Arkadiusza Chibowskiego z OSP Dąbrowa, Andrzeja Bugaja z OSP Kukawki

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dla 17 druhów: Waldemar Wierzbicki z OSP Pniewiski, Sylwester Rzewuski z OSP Pniewiski, Sławomir Kukawski z OSP Kukawki, Paweł Przesmycki z OSP Przesmyki, Marek Zalewski z OSP Kamianki Lackie, Marcin Januszewicz z OSP Łysów, Krzysztof Olędzki z OSP Kukawki, Krzysztof Lipiński z OSP Pniewiski, Jan Dąbrowski z OSP Kukawki, Jacek Olędzki z OSP Kukawki, Jacek Tkacz z OSP Pniewiski, Grzegorz Wierzchowski z OSP Łysów, Grzegorz Michałowski z OSP Łysów, Grzegorz Sarnowiec z OSP Pniewiski, Dariusz Paczuski z OSP Pniewiski, Artur Rzewuski z OSP Pniewiski, Andrzej Przestrzelski z OSP Przesmyki.

MANEWRY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

W dniu 30 lipca 2017 r. na terenie miejscowości Kamianki Lackie odbyły się organizowane przez Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Przesmykach Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przesmyki pod nazwą „Żwirownia”

Głównym zamiarem manewrów było doskonalenia umiejętności i pewności działania członków OSP, podniesienie gotowości bojowej jednostek w zakresie współdziałania przy prowadzeniu akcji gaśniczej oraz przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W manewrach wzięło udział 6 jednostek z terenu gminy, w tym 1 jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Całość ćwiczeń została podzielona na dwa osobne zdarzenia.

Pierwsze zdarzenie polegało na przyjęciu zgłoszenia, odnalezieniem źródła pożaru, rozwinięcia linii gaśniczej i ugaszeniu ognia. Przećwiczono różne systemy dostarczania wody na miejsce akcji gaśniczej takie jak: dowożenie, przepompowywanie za pomocą pomp z odkrytego zbiornika wody. Od uruchomienia syren alarmowych pierwsze jednostki przybyły po 10min. w następującej kolejności: OSP Kamianki Lackie, OSP Przesmyki, OSP Pniewiski, OSP Kukawki, OSP Dąbrowa i OSP Łysów.

Drugie zdarzenie symulowało wypadek drogowy w którym zostało poszkodowanych dwóch rowerzystów i kierowca samochodu. Przybyłe na miejsce jednostki OSP musiały zabezpieczyć miejsce zdarzenia, udzielić pomocy poszkodowanym oraz przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyć kierowcę samochodu.

Po zakończonych ćwiczeniach jednostki OSP udały się na miejsce zbiórki, gdzie Komendant Gminny dh Wiesław Toczyski złożył meldunek Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Przesmykach dh Andrzejowi Skolimowskiemu a o zakończeniu ćwiczeń.

Na zakończenie manewrów przekazano jednostkom ubrania specjale oraz wręczono odznaczenia „Strażak Wzorowy” i „Za Wysługę Lat”.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl
tłumacz języka migowego

Ikona MIGAM

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.