Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 875

Z A W I A D O M I E N I E

06.12.2022

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Przesmyki, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XLIII/273/2022 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Przesmyki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 30 listopada 2022 r., poz. 12316) ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przesmyki:

Od dnia 1 stycznia 2023 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 57,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

co stanowi trzykrotność stawki podstawowej.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 5,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Wójta Gminy - tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach właściciel  nieruchomości  nie jest obowiązany do  złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2022 r, poz. 479  późn. zm.).

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 10 oraz pod numerem telefonu 25 641-23-22 , wew.110 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 - 16:00).

 

                                                                                                                

             

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.