Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 225

Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016-2022

09.11.2016

Strategia Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016-2022 jest istotnym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to podstawowy instrument długofalowego zarządzania Gminą, który określa strategiczne kierunki rozwoju Gminy poprzez sformułowanie misji i docelowej wizji gminy w określonej perspektywie czasowej. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Strategia jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki gospodarowania oraz wzrost konkurencyjności otoczenia. Umożliwia ona efektywne gospodarowanie własnymi, ograniczonymi, zasobami. Do zasobów gminy należą: zasoby ludzkie i ich kondycja, stan infrastruktury społecznej i technicznej, stopień rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni, jak również środki finansowe.

Z jednej strony Strategia stanowi diagnozę stanu obecnego, z drugiej jest zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb oraz wynikających z nich kierunków działania, które mogą przyspieszyć rozwój Gminy Przesmyki, co w rezultacie podniesie poziom życia jej mieszkańców. Dokument ten jest swego rodzaju „busolą” dla władz oraz mieszkańców gminy, wskazującą na najważniejsze problemy Gminy Przesmyki oraz sposoby ich rozwiązania w postaci konkretnych zadań do wykonania. Stanowi ponadto cenne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów o przyjętych oraz planowanych kierunkach rozwoju.
Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Przesmyki jest adekwatny do czasu obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji zarówno z nimi, jak i z pozostałymi aktualnie obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego.

PROJEKT Strategii Rozwoju Gminy Przesmyki na lata 2016-2022

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.