Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 175

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU 500+

17.03.2016

Projekt „Rodzina 500 plus” to system wsparcia dla rodzin z dziećmi. Ustawa wprowadzająca świadczenie wchodzi w życie w 1 kwietnia 2016 r. Rodzice lub opiekunowie będą mogli  ubiegać się o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. W przypadku ubiegania się o świadczenia na pierwsze dziecko będzie obowiązywać kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe już nie będzie obowiązywało. Na dzieci pełnoletnie świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało. 500 zł na dziecko – będzie to kwota na rękę. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

By dodatek został przyznany trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć dokumenty wskazane w rozporządzeniu ministra rodziny pracy i polityki społecznej. We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy mają pozyskiwać samodzielnie z odpowiednich rejestrów.

Wniosek o świadczenie wychowawcze, tj. 500 zł na dziecko trzeba będzie składać co roku w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W Gminie Przesmyki będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie dochodu i miejsca zamieszkania. Jeśli dochód w rodzinie wzrośnie powyżej kryterium, traci się prawo do dodatku na pierwsze dziecko. W razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeżeli urząd stwierdzi, że „osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem”, wypłata dodatku może zostać wstrzymana lub może być on ograniczony. Ewentualnie urząd może zacząć przekazywać tej osobie świadczenie wychowawcze „w całości lub w części w formie rzeczowej”.

W naszej gminie przyjmowanie wniosków i wypłacanie świadczenia będzie odbywało się w sposób dogodny dla mieszkańców. W celu uniknięcia długich kolejek sporządzono harmonogram przyjmowania wniosków z podziałem na miejscowości. Ogłoszenia o terminach przyjmowania wniosków z poszczególnych miejscowości zostaną przekazane sołtysom w marcu br.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie dla rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.