Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 333

Zawiadomienie

04.10.2017

o wynikach przetargu publicznego na sprzedaż samochodu specjalistycznego pożarniczego Żuk A15B

Wójt Gminy Przesmyki informuje, że w terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. Złożone oferty spełniały warunki określone przez sprzedającego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Michał Pniewski zaoferowana cena nabycia samochodu wynosi 2 950,00 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł).

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie (z dnia 19.09.2017r.)

o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Żuk A 15 B

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu
Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki tel. 25 6412322, fax. 25 6412322 ugprzesmyki@e-bip.pl

2. Tryb przetargu
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

3. Opis przedmiotu przetargu
Samochód specjalny pożarniczy Żuk A 15B nr rejestracyjny SDS0992, rok produkcji 1979, data pierwszej rejestracji 15.10.1979 r, numer nadwozia: 317088FSCA156B0979

4. Cena wywoławcza pojazdu:
2 346,00 zł (słownie dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć zł)

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Przesmykach ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki do dnia 04.10.2017 r. do godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi 04.10.2017 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przesmykach.

6. Kryterium oceny ofert – najwyższa cena

7. Samochód można obejrzeć po wcześniejszym kontakcie pod numer telefonu 664 425 449 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00.

8. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
1) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 235 zł (słownie dwieście trzydzieści pięć zł) należy wnieść w formie pieniężnej do terminu składania ofert na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przesmykach. Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium za samochód Żuk”.
2) Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;
3) Wadium złożone przez Oferentów, których ofert nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu lub odwołaniu przetargu;
4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy  uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy kupna sprzedaży pojazdu;

10. Wszelkie koszty umowy ponosi kupujący.

11. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

12. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy.

Zastrzeżenia:
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od przetargu.

OGŁOSZENIE

OFERTA

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00 (w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 urząd czynny do 16:00)

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.