Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 488

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

20.05.2019

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 i art. 63 ust. 2 pkt 1 i pkt 11, art. 64 ust. 1a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 z późniejszymi zmianami) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich lub działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego produktów pochodzenia roślinnego mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek należy złożyć do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

W przypadku zmiany zakresu prowadzonej działalności w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu oraz innych istotnych dla prowadzonej działalności zmian należy złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Wzory wniosków dostępne są na stronie Internetowej www.siedlce.psse.waw.pl.

Zgodnie z art. 3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 2002 Nr 31 str. 1 z późniejszymi zmianami) przez produkcję pierwotną rozumiemy produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych (tj. owoców, warzyw, zbóż , grzybów itp.) w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego .

Wg. art.1 ust. 2 lit. c Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE Nr 139, str 1 z późniejszymi zmianami) dostawy bezpośrednie to dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Rolniczy Handel Detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 Rozporządzenia 178/2002 polega na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności.

Ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych określa Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 2004 Nr 139 str. 1 wydanie specjalne Dz. Urz. UE WS rozdział 13 tom 34 str. 319)

Każde przedsiębiorstwo sektora spożywczego powiadamia właściwy organ, w sposób jaki wymaga ten ostatni, o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że właściwy organ zawsze posiada aktualne informacje na temat zakładów, w tym poprzez powiadomienie o każdej istotnej zmianie w działalności.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.