Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 389

Informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych

18.04.2018

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych zwracam się z prośbą o zgłoszenie do dnia 24 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu oryginału zgłoszenia wraz z załącznikami do Delegatury, ul. Piłsudskiego 38) kandydatów na urzędników wyborczych w urzędach miast i gmin z terenu właściwości miejscowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (wykaz miast i gmin w załączeniu). Do zgłoszenia (wzór w załączeniu) należy dołączyć kopię dyplomu kandydata, dokumentującą posiadanie wykształcenia wyższego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę). Na jednym zgłoszeniu można wskazać kilka miast/gmin, w których kandydat chciałby pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Jednocześnie informuję, że kandydatem na urzędnika wyborczego może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej siedlce.kbw.gov.pl.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W  SIEDLCACH
Marcin Skolimowski

ZGŁOSZENIE kandydata na urzędnika wyborczego

WYKAZ miast i gmin

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.