Logo Gmina Przesmyki

News

News zdjęcie id 358

informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach

05.12.2017

w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018r. programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD w stadach bydła

INFORMACJE OGÓLNE NT. OPRACOWANEGO PROGRAMU

Cel programu:

- rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i/lub BVD MD w stadach bydła objętych programem.

 - w konsekwencji stada te będą spełniały wymagania dla uznania ich za wolne od IBR/IPV i/lub BVD MD, co po pozytywnej kontroli PLW będzie mogło zostać potwierdzone decyzją administracyjną.

Rozpoczęcie programu:

1 stycznia 2018 r.

Przystąpienie do programu:

DOBROWOLNE!!!

Koszty programu:

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Uczestnictwo w programie:

- w programie mogą uczestniczyć stada bydła zarejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), które posiadacz bydła zgłosi do uczestnictwa w programie.

- zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii zwyczajowo opiekującego się stadem.

- do uczestnictwa w programie od pierwszego roku jego realizacji należy zgłosić się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

- nowe stada mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu,

- posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji (pisemnie, za pośrednictwem lekarza weterynarii).

Realizacja programu przez hodowcę:

- za prawidłową realizację programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem

 - próbki pobiera i przesyła do laboratorium lekarz weterynarii opiekujący się stadem.

 - hodowca ma obowiązek przed rozpoczęciem realizacji programu przekazać PLW dane dotyczące lekarza weterynarii, który będzie pobierał próbki tj. imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu (nie musi być to ten sam lekarz, który zgłosił wcześniej do powiatowego lekarza weterynarii chęć przystąpienia hodowcy do uczestnictwa w programie).

 - o każdej zmianie lekarza weterynarii należy niezwłocznie informować PLW.

 - hodowca ma obowiązek prowadzenia tzw. karty zdrowia bydła dla każdej sztuki bydła w stadzie, którą należy uzyskać od PLW. KZB może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. KZB uzupełnia i aktualizuje, we współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym się stadem, oraz przechowuje posiadacz bydła. W karcie tej są dokumentowane m.in. wyniki programu.

- wydanie karty hodowcy przez PLW powinno być poświadczone przez hodowcę!

INFORMACJA

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Andrzej Lucjan Skolimowski</strong></p>

Andrzej Lucjan Skolimowski

Przyjęcia interesantów:

Wtorek 8:00 - 17:00

Urząd Gminy w Przesmykach

ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki

Urząd czynny w dniach:
* pon. - pt. – 8:00 - 16:00
* wtorek – 8:00 - 18:00

tel./faks
(25) 641 23 11
(25) 641 23 22
e-mail:
gmina@przesmyki.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.